Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

 

 

ZDROJ.cz - katalog odkazů

CZIN.eu

Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

 

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup ve velkoobchodním internetovém obchodě AZ kreativ. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:  Zoltan Murányi, Hněvotín 513, 78347

 

Definice:

 

E-shop - je internetový obchod společnosti AZ kreativ umístněný na internetové stránce www.azkreativ.cz umožňující nakupování zboží nabízeného společností AZ kreativ na uvedené stránce.

Registrace - je vyplnění elektronického formuláře obsahující pole pro vyplnění osobních údajů o kupujícím. Registrace je nutnou podmínkouvyužívání E-shopu (bez registrace není možné nakupovat zboží a nezobrazují se ani ceny tohoto prodávaného zboží). Vaše registrace musí být z naší strany potvrzená, až poté se Vám budou zobrazovat ceny a košík.

Objednávkový formulář - je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží, místo dodání, způsob doručení (přepravy) zboží a cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání.

Kupující - je fyzická osoba způsobilá pro právní úkony nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes e-shop, a která za tímto účelem řádně vyplnila a přes e-shop odeslala závaznou objednávku a doručila ji společnosti AZ kreativ. Za kupujícího právnickou osobu koná její statutární orgán nebo zástupce.

 

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Veškeré ceny zboží jsou uváděny bez DPH.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

Možnosti objednávky

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)

Elektronickou poštou (e-mailem)

 

Povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,

IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

kód a název zboží,

způsob odebrání a dopravy,

dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu: kreativ@azkreativ.cz. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

 

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Spotřebitel má právo, aby případné spory z kupní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek byly řešeny mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, nebo také možno řešit online na např. této adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Vrácení zboží se děje na náklady kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů - prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE

 

Stručný přehled na závěr

 

·         Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

·         Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

·         Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

·         Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

·         Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží, v případě použitého zboží, které nelze nabídnout dál do prodeje.

·         Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

 

Závěrečné ustanovení

 

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 2. 2016.

 

Dodací a platební podmínky

Poštovné, balné a dodací lhůta

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a je uvedena u každého zboží. Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodejce.

 

Poštovné a přepravné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

. jednotná cena 199,- Kč bez DPH

. při objednávce nad 6000,- Kč bez DPH doprava zdarma

 

S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

 

Způsob platby

 

Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.

Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet 115-2589120257/0100

Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky nebo číslo faktury. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

 

Dodací podmínky:

V případě zboží na objednávku doba expedice obvykle 7 až 10 dní. Nejpozději však do 15 dní od potvrzení objednávky.